Ngay kể từ khi thành lập Quốc Hưng luôn hiểu rõ trách nhiệm xã hội của mình để đảm bảo lợi nhuận công ty vừa đảm bảo cũng như cam kết sự kết nối thành công các đối tác và khách hàng. Đối với xã hội và cộng đồng trong quá trình hoạt động chúng luôn đặc biệt coi yếu tố “đạo đức” là lên hàng đầu.

Suốt 18 năm qua, Quốc Hưng đã, đang làm tốt nhiệm vụ của mình đó là giữ gìn và phát triển bản sắc văn hoá doanh nghiệp; bảo vệ quyền lợi và tạo điều kiện việc làm tốt nhất cho người lao động đồng thời thu hẹp khoảng cách nhân viên lãnh đạo; tích cực tham gia công tác phòng chống tham nhũng; bảo vệ môi trường vì lợi ích cộng đồng. Trên hết, chúng tôi luôn mang theo đạo đức kinh doanh cũng như đóng góp vào phát triển kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động và gia đình họ, cho địa phương và xã hội.

Chúng tôi cam kết rằng, sự tư vấn hỗ trợ của mỗi cá nhân của Quốc Hưng luôn dựa trên đạo đức nghề nghiệp cũng như trách nhiệm với cộng đồng. Chúng tôi tin rằng, sự cam kết này sẽ tạo nên một tổ chức thống nhất, nâng cao uy tín và tạo nên các mối liên kết quan trọng cho công ty với xã hội.