VĂN PHÒNG : 18 LÝ VĂN PHÚC - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI

  PHÒNG KINH DOANH   024.3732.4083   

  HT.Kỹ Thuật: 04.3732.4084

 

Y tế Văn Phòng

THÔNG TIN SẢN PHẨM
Mã sản phẩm DN3
Kích thước 28*38*12cm
Số lượng 36 sản phẩm/Bộ túi
STT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG
1 Túi y tế lớn Cái 1
2 Urgosterile 100x70mm Miếng 5
3 Urgosterile 70x53mm Miếng 5
4 Optiskin 70x53mm Miếng 5
5 Optiskin 100x70mm Miếng 5
6 Optiskin Film 53x80mm Miếng 2
7 Urgo washproof 4size Hộp 2
8 Urgo washproof 100's Miếng 20
9 Urgo Durable 100's Miếng 21
10 Urgo Transparent 4size Hộp 2
11 Urgocrepe 6cmx4,5m Cuộn 1
12 Urgoband 7,5cmx4,5m Cuộn 2
13 Urgoband 10cmx4,5m Cuộn 2
14 Urgo Syval 1,25cmx5m Cuộn 2
15 Khẩu trang Cái 10
16 Găng tay Cái 10
17 Urgopore 1,25cm*5m Cuộn 1
18 Gạc lưới Urgotul 5*5cm Miếng 1
19 Povidine 10% 20ml Chai 1
20 Povidine 10% 90ml Chai 1
21 Gạc Povidine 10% Miếng 2
22 Gạc tiệt trùng Gói 5
23 Natri Clorid 10 ml Chai 2
24 Băng vải cuộn Cuộn 10
25 Panthenol 10g Tube 1
26 Bông gòn 50gr Bịch 1
27 Salonship Miếng 1
28 Dầu gió Chai 1
29 Salonpas Hộp 2
30 Nhiệt kế Cái 1
31 Alcool 90 Chai 2
32 Oxy già Chai 2
33 Hộp inox Cái 1
34 Kéo Cái 1
35 Nhíp Cái 1
36 Pen Cái 1

Sản phẩm khác