VĂN PHÒNG : 18 LÝ VĂN PHÚC - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI

  PHÒNG KINH DOANH   024.3732.4083   

  HT.Kỹ Thuật: 04.3732.4084

 

Máy in nhãn Tepra

Hướng dẫn sử dụng Tepra Pro SR950. Tải tại đây

 

1.     Hướng dẫn sử dụng chi tiết Tepra Pro SR950 (Tiếng Việt)

2.     Tóm tắt sử dụng Tepra Pro SR950

3.     Tờ rơi Tepra King Jim

4.     Hướng dẫn kết nối với máy tính

 

Hướng dẫn sử dụng Tepra Pro SR5900P. Tải tại đây

 

1.     Hướng dẫn sử dụng chi tiết Tepra Pro SR5900P (Tiếng Việt)

2.     Tóm tắt sử dụng Tepra Pro SR5900P

3.     Tờ rơi Tepra King Jim

4.     Hướng dẫn kết nối với máy tính

 

Hướng dẫn sử dụng Tepra SR330V. Tải tại đây

 

1.     Hướng dẫn sử dụng chi tiết SR330V (Tiếng Việt)

2.     Tóm tắt sử dụng SR330V

3.     Tờ rơi Tepra King Jim

 

Hướng dẫn sử dụng Tepra SR150V. Tải tại đây

 

1.     Hướng dẫn sử dụng chi tiết SR150V (Tiếng Việt)

2.     Tóm tắt sử dụng SR150V

3.     Tờ rơi Tepra King Jim

Sản phẩm khác